slovak  hungarian  german  

Návody

Návod na použitie liehomeru

Destilát sa odoberie do sklenenej odmernej nádoby (valca) a vložíme doň liehomer tak aby voľne plával – na stupnici odčítame objemové % liehu na menisku hladiny pri 20°C Po skončení merania liehomer opláchneme teplou vodou a uložíme do ochranného obalu (tubusu).

Návod na použitie cukromeru

Cukromer sa vloží do roztoku pri 20°C a odčíta sa na stupnici v úrovni dotyku na menisku. Hodnota dielika ukazuje hustotu roztoku v týchto veličinách:

1 : Roztok nahustený v pomere 10 l vody, pri 20°C /1 kg cukru, na menisku
Ukazuje 10 dielikov.

2 : V praxi 1 dielik na stupnici predstavuje 100g cukru do uvádzaného roztoku
pri 20°C. Čím redší je roztok, tým je dielik menšej hodnoty.

3 : Ak je čistá voda bez cukru , cukromer ukazuje 0 pri 20°C..

V kvasnom priemysle sa určuje zrelosť zákvasu tak, že sa urobí odber pre meranie
do sklenenej nádoby ,zistí sa teplota ktorá sa usmerní na 20°C. Vloží sa do nej cukromer
a odčíta sa hustota na menisku. Ak je ponor cukromeru ustálený a ukazuje približne
2 dielce, je zákvas vhodný na pálenie. To však platí len v prípade, keď bol dostatočne
sladký.

Druhý ukazovateľ zrelosti zákvasu je, keď cukromer v zákvase pri optimálnej teplote
už viac neklesá a časový limit to neovplyvňuje. To znamená napr. : cukromer ostal
stáť na 3,5 – 4 dielikov. Ďalej neklesá ani v priebehu 3 dní pri optimálnej teplote 20°C,
zákvas sa dostatočne nevykvasil pre málo kvasníc.

Vo včelárstve sa používa cukromer pri jarnom podnecovaní včelstiev, keď sa im
pridáva do krmidiel osladená voda. Najmä keď má včelár cukrový roztok o nepresnej
hustote a chce ho zriediť na požadovanú koncentráciu k podnecovaniu( povzbudzovaniu)
Pri konzervovaní zeleniny sa osvedčuje na určovanie sladkokyslého nálevu pri špeciálnych
úpravách . Po skončení merania opláchnuť teplou vodou, vložiť do ochranného obalu (tubusu) a uschovať.

Návod na použitie muštomeru

Vzorka muštu sa naberie do odmerného valca kde vložíme muštomer.
Množstvo muštu musí byť také, aby muštomer voľne plával. Nameraná hodnota sa zistí
na stupnici muštomeru v bode kde sa rovnovážna línia povrchu muštu dotýka stopky
muštomeru a ukazuje hodnotu na jej stupnici. Stupnica je vymedzená v rozpätí
od 8° do 26° a udáva obsah cukru v priestorových (litrových) % čiže, 1° = 1 kg cukru
na 1 hektoliter muštu pri teplote 17,5°C.Odčitáva sa menisku.

Docukrovanie muštu
Biele stolové víno sa v tom prípade docukruje bežne na 21°.
Červené vína sa z pravidla docukrujú na 22°-22,5°.
Kto chce sladšie a silnejšie červené víno docukrí na 23°.
V praxi keď už máme zistené koľko treba docukriť, docukrujeme tak že naberieme
do odmernej nádoby primerané množstvo muštu, pridáme vopred vypočítané množstvo
cukru, rozmiešame aby sa cukor riadne rozpustil. Potom sa vleje späť do meraného muštu.
Ak meraný mušt počas merania nemá potrebnú teplotu 17,5°C ,treba časť muštu
mierne prihriať a zmiešať s ostatným. Po použití opláchneme a vložíme do ochranného
obalu.

Je
Meniny má: